THỰC PHẨM, THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

thông tin liên hệ
Bà Mai Thị Tú Trinh
- 0988 046 709

Lườn cá ngừ đại dương (Tuna Belly)

Lườn cá ngừ đại dương (Tuna Belly)
Lườn cá ngừ đại dư...
Lườn cá ngừ đại dương (Tuna Belly)
Lườn cá ngừ đại dư...