THỰC PHẨM, THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

thông tin liên hệ
Bà Mai Thị Tú Trinh
- 0988 046 709

Tôm

Tôm càng xanh
Tôm càng xanh
Tôm sú
Tôm sú
Tôm sú nguyên con đông lạnh
Tôm sú nguyên con đông lạnh