THỰC PHẨM, THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

thông tin liên hệ
Bà Mai Thị Tú Trinh
- 0988 046 709

KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN

Cá Nục Bông
Cá Nục Bông
Cá Cam
Cá Cam
Cá Thu Nhật
Cá Thu Nhật
Đầu Mực
Đầu Mực
Đùi Gà
Đùi Gà
Lườn cá hồi
Lườn cá hồi
Thịt càng ghẹ
Thịt càng ghẹ
Vụn cá hồi
Vụn cá hồi
Cổ bò úc
Cổ bò úc
Thịt càng ghẹ
Thịt càng ghẹ
Thịt càng ghẹ
Thịt càng ghẹ
Mực ống đông lạnh Indo
Mực ống đông lạnh Indo
Ghẹ cắt mảnh
Ghẹ cắt mảnh
Tôm càng xanh
Tôm càng xanh
Tôm sú
Tôm sú
Fillet cá basa
Fillet cá basa
Cá bạc má
Cá bạc má
Cá bò lột da
Cá bò lột da
Cá mú một nắng
Cá mú một nắng
Cá nục
Cá nục
Cá hố
Cá hố
Cá hồi File
Cá hồi File
Mực Ống Đông Lạnh Argentina
Mực Ống Đông Lạnh Argentina
Mực Một Nắng
Mực Một Nắng
Cá Đù Một Nắng
Cá Đù Một Nắng
Phụ phẩm Yellowfin Tuna (waste meat).
Phụ phẩm Yellowfin Tuna (waste meat).
Lườn cá ngừ đại dương (Tuna Belly)
Lườn cá ngừ đại dư)...
Đầu Cá Hồi
Đầu Cá Hồi
Vây Cá Hồi
Vây Cá Hồi